Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny

Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny - Tom I