Kontakt – strona główna

Adres redakcji Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego

Archiwum Państwowe w Płocku

ul. Kazimierza Wielkiego 9b

09-400 Płock

tel. 24/266-29-10

redakcja@plock.ap.gov.pl