Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom III

Ks. Michał M. Grzybowski,

Grzegorz Gołębiewski,

Wiesław Koński – sekretarz redakcji,

Bożenna Ostrowska,

Anna M. Stogowska – redaktor naczelny

Wiesław Koński

Fotografie i reprodukcje ze zbiorów:

Archiwum Państwowego w Płocku,

Muzeum Mazowieckiego,

Biblioteki im. Zielińskich TNP

Spis treści