Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom XI

dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (Toruń),

ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (Płock),

dr Tadeusz Krawczak (Warszawa),

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn),

prof. dr hab. Henryk Malewski (Wilno),

prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń)

dr Grzegorz Gołębiewski,

Jolanta Leśniewska (sekretarz),

dr Marcin Lutomierski,

dr Julia Mianecka (redaktor statystyczny),

dr Tomasz Piekarski (redaktor naczelny),

dr hab. Anna Maria Stogowska

dr hab. Dariusz Magier prof. UPH,

prof. dr hab. Janusz Szczepański,

prof. dr hab. Romuald Turkowski,

dr Grzegorz Welik

 

Jolanta Górska-Sieradzka,

Olga Jakimowicz,

Ewelina Markiewicz,

Anna Wiśniewska,

Monika Żabowska

Przemysław Franciszkiewicz, Jarosław Jóźwiak, Paweł Kowalski, Adrianna Krukowska,  Jolanta Leśniewska,  Danuta Łuczak, dr Tomasz Piekarski, Agnieszka Szczepanik

Spis treści