Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom X

dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (Toruń),

ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (Płock),

dr Tadeusz Krawczak (Warszawa),

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn),

prof. dr hab. Henryk Malewski (Wilno),

prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń)

dr Grzegorz Gołębiewski,

Jolanta Leśniewska (sekretarz),

dr Marcin Lutomierski,

dr Julia Mianecka (redaktor statystyczny),

dr Tomasz Piekarski (redaktor naczelny),

dr hab. Anna Maria Stogowska

prof. dr hab. Janusz Szczepański

prof. dr hab. Romuald Turkowski

dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK

dr hab. Dariusz Magier prof. UPH

Alicja Gadomska

Jarosław Jóźwiak,

Spis treści