Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom IX

dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (Toruń),

ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (Płock),

dr Tadeusz Krawczak (Warszawa),

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn),

prof. dr hab. Henryk Malewski (Wilno),

prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń)

dr Grzegorz Gołębiewski,

Jolanta Leśniewska (sekretarz),

dr Marcin Lutomierski,

dr Julia Mianecka (redaktor statystyczny),

dr Tomasz Piekarski (redaktor naczelny),

dr hab. Anna Maria Stogowska

prof. dr hab. Janusz Szczepański

prof. dr hab. Romuald Turkowski

dr hab. Janusz Gołota prof. UMW

dr hab. Zbigniew Karpus prof. UMK

Alicja Gadomska

Jarosław Jóźwiak,

Ewelina Markiewicz

Spis treści