Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom VI

Tomasz Piekarski,

Grzegorz Gołębiewski,

Anna M. Stogowska

Tomasz Piekarski 

 

prof. dr hab. Janusz Szczepański: Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej

prof. dr hab. Romuald Turkowski: Uniwersytet Warszawski

Katarzyna Borakiewicz

Spis treści