Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom I

Michał M. Grzybowski,

Grzegorz Gołębiewski,

Wiesław Koński – sekretarz redakcji,

Bożenna Ostrowska,

Anna M. Stogowska – redaktor naczelny

Bożena Ostrowska,

Wiesław Koński

 

Fotografie i reprodukcje ze zbiorów:

Archiwum Państwowego w Płocku,

Muzeum Mazowieckiego,

Biblioteki im. Zielińskich TNP

Spis treści