Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom XII

dr hab. Waldemar Chorążyczewski,

ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (Płock),

dr Tadeusz Krawczak (Warszawa),

prof. dr hab. Henryk Malewski (Wilno),

prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń)

dr Grzegorz Gołębiewski,

dr Andrzej Kansy,

Jolanta Leśniewska (sekretarz)

dr Marcin Lutomierski,

dr Julia Mianecka (redaktor statystyczny,

dr Tomasz Piekarski (redaktor naczelny),

dr hab. Anna Maria Stogowska

dr hab. Dariusz Magier prof. UPH

prof. dr hab. Janusz Szczepański

prof. dr hab. Romuald Turkowski

dr Grzegorz Welik

Spis treści