Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom XIII

dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (Toruń),
ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (Płock),
dr Tadeusz Krawczak (Warszawa),
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn),
prof. dr hab. Henryk Malewski (Wilno),
prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń)

dr Grzegorz Gołębiewski,
dr hab. Andrzej Kansy prof. MUP,
Jolanta Leśniewska (sekretarz),
dr Marcin Lutomierski,
dr Julia Mianecka (redaktor statystyczny),
dr Tomasz Piekarski (redaktor naczelny),
dr hab. Anna Maria Stogowska

ks. dr hab. Daniel Brzeziński prof. UMK
dr hab. Janusz Gołota prof. UWM
dr hab. Jolanta Załęczny prof. AFiB Vistula
dr Krzysztof Kłodawski
dr Tomasz Matuszak