Redakcja

Rada Naukowa Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego:

 

dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. ucz. (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (Emeritus, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Polska)

dr Tadeusz Krawczak (Emeritus, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Polska)

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Polska)

prof. dr hab. Henryk Malewski (Wilno)

prof. dr hab. Janusz Małłek (Emeritus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

 

Kolegium redakcyjne Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego:

 

dr Tomasz Piekarski – redaktor naczelny (Archiwum Państwowe w Płocku),

mgr Jolanta Leśniewska – sekretarz redakcji (Archiwum Państwowe w Płocku),

dr Julia Mianecka – redaktor statystyczny (Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku),

dr hab. Anna Maria Stogowska (Towarzystwo Naukowe Płockie),

dr Grzegorz Gołębiewski (Towarzystwo Naukowe Płockie),

dr Andrzej Kansy (Mazowiecka Uczelnia Publiczna w Płocku)

dr Marcin Lutomierski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)