Redakcja

Rada Naukowa Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego:

 

prof. dr hab. Waldemar Chorążyczewski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Archiwum Państwowe w Olsztynie, Polska)

prof. Iryna Kovalenko-Churkina ((Narodowy Uniwersytet Ogrodniczy w Humaniu, Ukraina)

dr Tadeusz Krawczak (Emeritus, Archiwum Akt Nowych w Warszawie, Polska)

prof. dr hab. Henryk Malewski (Wilno)

prof. dr hab. Janusz Małłek (Emeritus, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska)

dr hab. Anna Maria Stogowska (Emeritus, Towarzystwo Naukowe Płockie, Polska) – przewodniczący Rady naukowej

prof. Pavlo Yamchuk (Narodowy Uniwersytet Ogrodniczy w Humaniu, Ukraina)

 

Kolegium redakcyjne Płockiego Rocznika Historyczno-Archiwalnego:

 

dr Grzegorz Gołębiewski, dr Piotr Gryszpanowicz
dr hab. Andrzej Kansy prof. AM, Jolanta Leśniewska (sekretarz),
dr Marcin Lutomierski, dr Julia Mianecka (redaktor statystyczny),
dr Tomasz Piekarski (redaktor naczelny),