Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom XIV

dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK (Toruń),
ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (Płock),
dr Tadeusz Krawczak (Warszawa),
prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn),
prof. dr hab. Henryk Malewski (Wilno),
prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń)
dr hab. Anna Maria Stogowska (Płock) – przewdoniczący

dr Grzegorz Gołębiewski,
dr hab. Andrzej Kansy prof. AM,
Jolanta Leśniewska (sekretarz),
dr Marcin Lutomierski,
dr Julia Mianecka (redaktor statystyczny),
dr Tomasz Piekarski (redaktor naczelny),

prof. dr hab. Romuald Turkowski
dr hab. Małgorzata Kamińska prof. SWPW
dr hab. Dariusz Rymar prof. AJP
dr Marta Milewska
dr Mariusz Żuławnik