Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom VIII

dr hab. Waldemar Chorążyczewski prof. UMK(Toruń)

ks. prof. dr hab. Michał Marian Grzybowski (Płock),

dr Tadeusz Krawczak (Warszawa),

prof. dr hab. Norbert Kasparek (Olsztyn),

prof. dr hab. Janusz Małłek (Toruń)

Katarzyna Borakiewicz (redaktor językowy – j. polski),

dr Grzegorz Gołębiewski,

Jolanta Leśniewska (sekretarz),

dr Marcin Lutomierski,

dr Julia Mianecka (redaktor statystyczny),

dr Tomasz Piekarski (redaktor naczelny),

dr hab. Anna M. Stogowska

prof. dr hab. Janusz Szczepański

prof. dr hab. Romuald Turkowski

dr Andrzej Kansy

dr Grzegorz Welik

Jarosław Jóźwiak,

Danuta Łuczak,

Maciej Wróbel

Spis treści