Płocki Rocznik Historyczno-Archiwalny Tom VII

Katarzyna Borakiewicz (redaktor językowy – j. polski),

Grzegorz Gołębiewski,

Jolanta Leśniewska (sekretarz),

Marcin Lutomierski,

Tomasz Piekarski (redaktor naczelny),

Anna M. Stogowska

prof. dr hab. Janusz Szczepański: (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej)

prof. dr hab. Romuald Turkowski: (Uniwersytet Warszawski)

Olga Jakimowicz,

Monika Żabowska

Jarosław Jóźwiak

Spis treści